Mandesh.com
[[17 ऑक्टोबर २०१५]] - कन्या विद्यालय मोहीची विद्यार्थीनी कु. ऋतुजा वीरभद्र कावडे हिने सातारा जिल्हास्तरीय शालेय ६०० मीटर व ४०० मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवला व तिची विभागीय स्पर्धेसाठी निवड झाली
मराठी  |  English 
मुख्य पान > माणदेश गॅलरी > ÞççÇ. YççípçuççÇbiç, pççbYçáUCççÇ
स्लाईड शो                
YççípççÆuçbiç [çíbiçªvç çÆomçCççjí ¢Mç
cçmççíyçç cçbçÆojçmçcççíjçÇuç nÊççÇ®ççÇ cçálççÇ&
YççípççÆuçbiç cçbçÆojçmçcççíjçÇuç nÊççÇ®ççÇ cçálççÇ&
YççípççÆuçbiç [çíbiçjçJçjçÇuç çÆHçbHçUç®çí Pçç[
YççípççÆuçbiç [çíbiçj
YççípççÆuçbiç [çíbiçj
YççípççÆuçbiç [çíbiçjçJçj pççCççjç jmlçç
YççípççÆuçbiç [çíbiçjçJçj pççCççjç jmlçç
YççípççÆuçbiç [çíbiçjçJçj pççCççjç jmlçç
ÞççÇ. YççípçuççÇbiç
YççípçuççÇbiçç®çç Iççí[ç
YççípçuççÇbiç [çíiçbjçJçjçÇuç çÆHçbHçUç®çí Pçç[
YççípçuççÇbiçç®çç [çíbiçj
YççípçuççÇbiçç®çç [çíbiçj
DçbiçvçíyççU, YççípçuççÇbiçç®çç cçáuçiçç
ÞççÇ. YççípçuççÇbiç
Page:1  

माणदेशी वाचकांच्या प्रतिक्रिया:
दिनांकनावसुचना / मत / प्रतिक्रिया
२०१०-०९-२६ १३:३०:३२ Pushkar Abasaheb Mahankal nath maharaj aani bhojling natha che punyat baslya darshan milale mann trupt jhale aaplya kashatache kautuk va aabhar