Mandesh.com
[[17 ऑक्टोबर २०१५]] - कन्या विद्यालय मोहीची विद्यार्थीनी कु. ऋतुजा वीरभद्र कावडे हिने सातारा जिल्हास्तरीय शालेय ६०० मीटर व ४०० मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवला व तिची विभागीय स्पर्धेसाठी निवड झाली
मराठी  |  English 
स्लाईड शो                
ÞççÇ lçáUpçç YçJççvççÇ cççlçç
içjcç çÆpçuçíyççÇ
ÞççÇ YçJççvççÇ cççlçç ³çç$çílççÇuç oákçÀçvçí
ÞççÇ YçJççvççÇ cççlçç ³çç$çílççÇuç yççpççj
ÞççÇ YçJççvççÇ cççlçç cçbçÆoj
cçç[çÇ& iççJççlççÇuç MççUílççÇuç cçáuççbvççÇ HçáÀuçJçuçíuççÇ yççiç
ÞççÇ YçJççvççÇ cççlçç®ççÇ Hçj[çÇ
cçç[çÇ& iççJç
ÞççÇ YçJççvççÇ cççlçç ³çç$çílççÇuç kçáÀml³ççb®çç HçÀ[
ÞççÇ YçJççvççÇ cççlçç cçbçÆoj MççÇKçj
ÞççÇ YçJççvççÇ cççlçç cçbçÆoj iççYççjç
ÞççÇ YçJççvççÇ cççlçç cçbçÆojçlççÇuç çÆoHçcççU
ÞççÇ YçJççvççÇ cççlçç cçbçÆojçlççÇuç çÆoHçcççU
ÞççÇ YçJççvççÇ cççlçç ³çç$çç
ÞççÇ YçJççvççÇ cççlçç cçbçÆoj
ÞççÇ YçJççvççÇ DççF&b®ççÇ HççuçKççÇ
ÞççÇ. #çí$ç lçáUpçç YçJççvççÇ cççlçç cçboçÇj, cçç[çÇ&
ÞççÇ. #çí$ç lçáUpçç YçJççvççÇ cççlçç cçboçÇj, cçç[çÇ&
Page:1