Mandesh.com
[[17 ऑक्टोबर २०१५]] - कन्या विद्यालय मोहीची विद्यार्थीनी कु. ऋतुजा वीरभद्र कावडे हिने सातारा जिल्हास्तरीय शालेय ६०० मीटर व ४०० मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवला व तिची विभागीय स्पर्धेसाठी निवड झाली
मराठी  |  English 
स्लाईड शो                
cçnçoíJç cçbçÆojçlççÇuç çÆMçJççÆuçbiç
cçnçoíJç cçbçÆoj Dççlçávç®çí ¢M³ç
cçnçoíJçç®çí cçbçÆoj
mçbYçáKçí[ iççJç oáªvç
mçbYçáKçí[ iççJç
mçbYçáKçí[ Hç³ç¥lççÇcçȳççHççmçÓvç®çí ¢M³ç
mçbYçáKçí[ iççJççkçÀ[í
iççímççJççÇJçç[çÇ mçbYçáKçí[®³çç Hç½ççÇcçímç
mçbYçáKçí[iççJçç®çí ¢M³ç
Page:1