Mandesh.com
[[17 ऑक्टोबर २०१५]] - कन्या विद्यालय मोहीची विद्यार्थीनी कु. ऋतुजा वीरभद्र कावडे हिने सातारा जिल्हास्तरीय शालेय ६०० मीटर व ४०० मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवला व तिची विभागीय स्पर्धेसाठी निवड झाली
मराठी  |  English 
स्लाईड शो                
cçíb{îççb®çç kçÀUHç
yççYçÓU Pçç[çlçávç pççCççjç jmlçç
cççU DçççÆCç içç³ç yçÌuç
cççCçoíMç mçá³çç&mlç
cççCçoíMç mçá³çç&mlç
cççCçoíMç mçá³çç&mlç
çÆKçuççjçÇ yçÌuç pççí[çÇ
pJççjçÇ®çí Mçílç
³çjb[ç®çí Pçç[
çÆ®çb®çí®çí Pçç[
cççCçoíMç®çí cççU
cççCçoíMç®çí cççU
cçkçw³çç®çí Mçílç
[çUçÇbyçç®ççÇ yççiç
[çUçÇbyçç®ççÇ yççiç
Page:1